Erektilní dysfunkce tablety

Erektilní dysfunkce tablety

Erektilní dysfunkce (ED) nebo sexuální impotence je definována jako neschopnost muže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečně pevnou pro pohlavní styk.

Aby došlo k normálnímu procesu erekce penisu, musí krev naplnit penis, čímž se stane vzpřímeným. K tomu dochází, když je člověk sexuálně vzrušený, což způsobuje, že krevní cévy v penisu se uvolňují a tím se naplní krví, která protéká tepnami.

U mužů s impotencí je tento proces narušen kvůli duševnímu nebo zdravotnímu stavu. Erekce penisu je buď obtížné dosáhnout a / nebo je krátkodobá po dosažení, což může mít přímý dopad na sexuální zdraví pacienta.

Léky na erektilní dysfunkci jsou na farmaceutickém trhu již před více než třiceti lety, počínaje uvolňováním sildenafilu jako prvního schváleného léku na ED. Od té doby existují další terapeutika schválená pro léčbu těchto příznaků, některé s delším trváním účinku a jiné s větší účinností.

Bez ohledu na to, jaké léky se rozhodnete koupit pro léčbu impotence, je to užitečný čin, protože tyto tablety jsou navrženy pro samotný účel zmírnění ED, stejně jako obnovit rovnováhu sexuálního života a celkového zdraví.

Co jsou tablety erektilní dysfunkce?

  • Lék na erektilní dysfunkci je terapeutický přípravek vyvinutý pro zlepšení průtoku krve do penisu.
  • K navození erekce jsou tyto tablety funkční prostřednictvím inhibice enzymu PDE5 (fosfodiesterázy typu 5). Tento enzym je všudypřítomný v těle, ale nejčastěji se vyskytuje v tkáních penisu a úlohou PDE5 je rozložit látku zvanou cGMP. Nicméně, když je tento lék podáván, metabolismus cGMP se nevyskytuje, protože tento proces je inhibován, což umožňuje pokračovat v roli cGMP, a proto tkáně v penisu zůstávají uvolněné a stejně jako zaplavené krví.
  • Tyto pilulky na ED nefungují samy o sobě, vyžadují sexuální stimulaci, aby se jejich terapeutické přínosy dostaly do popředí. Sexuální vzrušení uvolňuje oxid dusnatý v mužském mozku a tato chemická látka je zodpovědná za zvýšení koncentrace cGMP v těle. Pokud se oxid dusnatý neuvolňuje sexuální stimulací, tento lék nemůže být aktivován a vyvolat jeho terapeutický účinek.

Jak dlouho trvá tablety s erektilní dysfunkcí ?

Nástup účinku léků na erektilní dysfunkci závisí na typu terapeutického přípravku, který používáte. Například tablety sildenafilu (značka Viagra) trvají přibližně 30 minut, než navodí erekci, ale účinky tohoto léku mohou trvat od čtyř do osmi hodin. Na druhou stranu, tadalafil (značka, Cialis) má delší nástup účinku (trvá asi dvě hodiny práce), ale terapeutický účinek těchto pilulek může trvat déle než 36 hodin.

Rozhodnout se, kterou značku použít, znamená určit, jak rychle chcete, aby fungovaly, nebo jak dlouho chcete, aby vydržely. Pokud chcete rychle působící léky, měli byste si vybrat značku, která má krátký nástup účinku, jako je Viagra, protože tyto pilulky vám umožní zapojit se do sexuální aktivity stejně krátce po jejich užití.

Pokud byste však chtěli více spontánnosti s ohledem na váš sexuální život, což znamená, že byste chtěli, aby účinky léku byly prodlouženy, abyste nebyli omezeni trváním terapeutického účinku, měli byste si vybrat značku, jako je Cialis, protože tento lék může trvat až 36 hodin a umožňuje vám sexuální svobodu, kterou požadujete.

Proč bych měl používat tablety s erektilní dysfunkcí?

Podle profesora urologie na Northshore University Health System a University of Chicago je léčba ED často nedostatečně využívána, protože pouze 25% mužů je skutečně léčeno na příznaky impotence.

Důsledky sexuální impotence neovlivňují pouze mužskou populaci, ale i jejich partnery. Komplikace této poruchy mohou vést k:

  • Neuspokojivý sexuální život: sexuální zdraví je důležitým aspektem života. Bylo navrženo, že dobrý sexuální život může mít přímý vliv na emocionální, duševní a dokonce i fyzickou pohodu. Některé z fyzických přínosů zdravého sexu zahrnují lepší imunitní ochranu a zdraví srdce, lepší kondici a snížení bolesti.
  • Problémy s nízkou sebeúctou : neschopnost sexuálně vystupovat může ovlivnit důvěru člověka v jeho schopnost potěšit svého partnera. To může vést k nízké sebeúctě, což může také vést k dalším negativním důsledkům. Podle Asociace sexuální dysfunkce (dříve známé jako Asociace impotence) 62% účastníků online průzkumu s touto sexuální poruchou odhalilo, že dysfunkce nepříznivě ovlivnila jejich sebevědomí.

Jsou tablety erektilní dysfunkce bezpečné?

Léky na erektilní dysfunkci, jako je Kamagra, která je schválena pro léčbu impotence, je obecně považována za bezpečnou. Ve studii hodnotící účinnost sildenafilu prostřednictvím globálních studií (Egypt a Jižní Afrika) bylo zjištěno, že tyto tablety byly účinné po dobu 12 týdnů léčby u mužů s různou etiologií ED.

Tato studie dále ukázala, že tento lék byl také bezpečný a dobře snášen mezi studovanou populací, s nízkým výskytem nežádoucích účinků, které byly hlášeny, stejně jako nízký výskyt přerušení léčby z klinických studií.

Tablety s ED, jako jsou tyto, jsou užitečné pro své příznivé vlastnosti, jako je vysoká selektivita pro PDE5. Navíc tyto pilulky mají nízkou aktivitu PDE v kardiovaskulární tkáni, což činí jeho spojení s kardiovaskulárními příhodami nepravděpodobným. To je důkazem bezpečnosti těchto léků, která je narušena pouze při současném užívání nitrátových léků, alkoholu, rekreačních drog nebo jiných terapeutik s podobnými mechanismy účinku.

Celkově jsou potenciální rizika a nežádoucí účinky těchto léků na ED relativně nízké a bez srovnání s důsledky a komplikacemi sexuální poruchy na tělo a mysl jednotlivce. Ve většině případů přínosy léčby ED daleko převažují nad riziky terapeutické.

Můžete se obrátit na jednu z mnoha renomovaných online lékáren, které nabízejí horu užitečných informací o jiných tématech, stejně jako přístup k lékům schváleným FDA. Chcete-li si prohlédnout kompletní sortiment produktů Ajanta Pharma, navštivte http://cz-at.org/ ještě dnes!

Diskuze

Nákupní košík