Česko-rakouské fórum architektury 2013 proběhlo ve dnech 21. a 22.11.2013 v Praze a bylo zaměřeno na rakouskou architekturu a městské plánování. Ústředním tématem byla středoevropská metropole ve 21. století a její aktuální výzvy. Hlavním hostem fóra byla místostarostka města Vídně Maria Vassilakou, dalšími účastníky byla řada předních odborníků z magistrátů obou měst a z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Akce byla koncipována jako platforma pro výměnu zkušeností, myšlenek a kontaktů mezi Prahou a Vídní a mezi Českou republikou a Rakouskem obecně.

Fórum mělo několik částí. Čtvrteční program byl neveřejný a začínal dopolední exkurzí po Praze pro vídeňské hosty. Průvodcem byl architekt Petr Hlaváček a cílem byla návštěva historických míst i současných rozvojových ploch. Smyslem exkurze bylo seznámit kolegy z Vídně s aktuálním stavem naší metropole, aby tak měli dostatečný podklad pro debaty v dalších částech fóra.


Kulatý stůl v rezidenci primátora

Odpoledne bylo věnováno diskusím kolem kulatého stolu, které se konaly v Rezidenci primátora. Témata byla celkem 3 a jejich společným pojítkem byla doprava. Jednalo se o pozici dopravy v rámci strategického plánování, o rozvoj dopravních systémů v rámci územního plánu a také o zklidnění automobilové dopravy v centru s důrazem na veřejný prostor. Každému tématickému bloku předcházela krátká prezentace jak z rakouské, tak z české strany.

Ve čtvrtek večer pak proběhla recepce pro účastníky konference na Staroměstské radnici, kterou zahájil primátor Prahy Tomáš Hudeček. Přítomen byl také velvyslanec Rakouské republiky v Praze Ferdinand Trauttmansdorff.


Místostarostka Vídně Maria Vassilakou při zahájení recepce

Páteční program Česko-rakouského fóra architektury 2013 byl přístupný veřejnosti a jeho stěžejní částí byla odborná konference, která probíhala ve velkém sále Městské knihovny. Konference byla rozdělena do 3 tématických bloků. Každý blok zahajovaly prezentace z rakouské a české strany a téma bylo poté rozebíráno v rámci panelové diskuze, která byla otevřena do publika. Prvním tématem byla správa města z pohledu městské politiky a Vídeň reprezentovala její místostarostka Maria Vassilakou. Zástupce Prahy náměstek primátora Jiří Nouza se z pracovních důvodů omluvil. Odpolední bloky se věnovaly strategickému plánu (koncepce obou měst prezentovali šéf plánování města Vídně Thomas Madreiter a pověřený ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Tomáš Ctibor) a tématu územního a regulačního plánu (za Vídeň prezentoval vedoucí oddělení Rozvoj města a regionu Kurt Mittringer, za Prahu vedoucí Kanceláře metropolitního plánu Roman Koucký).

Celý program fóra pak večer završila přednáška renomovaného vídeňského atelieru Querkraft, kterou provázel architekt Markus Vogl. Hlavním tématem byl člověk v architektuře, který je ústředním prvkem v přístupu k navrhování tohoto atelieru, a projekty, které byly realizovány na území města Vídně.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem , kteří se Česko-rakouského fóra architektury 2013 zúčastnili nebo se na něm podíleli, a pokud se vše podaří, rádi bychom příští rok pořádali ročník druhý.